Zomer-Taiji

Helaas, er was een regenvlaag voorspeld, maar ze kwam niet. Dus we hadden wel kunnen taijien. Verdere zomerlessen zijn voor de zomer van 2020!

Z O M E R – T A I J I

Vanaf maandag 1 juli: 3 weken zomer-taiji, telkens op maandag én donderdag. Beide avonden staan open voor alle groepen. We verdiepen in deel 1 (zeker ook interessant voor gevorderden!) en we gaan aan de slag met eerste bewegingen van deel 2.
Afspraak 19 u 30 aan de zaal achter de kerk van Rijmenam, maar het kan zijn dat we taiji doen 2 huizen verder in de tuin van de vroegere pastorij.
LET WEL!
 • Bij regenweer geen les! Kijk dus je mail na voor je vertrekt. Om 17 u 30 ten laatste zet ik op mail én op deze site of de les doorgaat.
 • Sommige zomers is er al eens een avond met weinig deelnemers. Daarom:
  • Is er maar één TJ-er, dan gaan we gezellig iets drinken.
  • Zijn er 2 dan doen we een half uurtje TJ (gratis of in ruil voor een biertje)
  • Zijn er 3 worden het 3 kwartier aan hetzelfde tarief.
  • Vanaf 4 is het gewoon les!
  • Om je te stimuleren telkens te komen, is jouw vijfde en zesde zomer-les gratis!

 

Vanaf 19 juli geen les tot eind augustus. Vanaf maandag 2 september beginnen de lessen opnieuw in St Maartensberg. Ik wens jullie allen een prettige en zonnige zomer toe.